Despre proiectul FEMINTEGRA

Tip proiect: strategic

Sursa de finantare: FSE prin Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (Contract POSDRU/144/6.3/S/128158)

Perioada de derulare: mai 2014 – decembrie 2015

Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SLATINA

Parteneri:

 • INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.U.
 • FUNDATIA FILOCALIA
 • ASOCIATIA CENTRUL DE INCUBARE CREATIV INOVATIV DE AFACERI
 • SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CURTEA DE ARGES

Buget: 6.464.522,97 LEI

Regiuni de implementare: Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Muntenia

Grupul tinta

 • 740 de persoane din mediul rural si urban, dintre care 718 femei aflate in diferite situatii de dificultate, care au suferit si/sau sufera din cauza fenomenului de violenta domestica si/sau fac parte dintr-o familie monoparentala, originare din regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est si Sud-Vest Oltenia si 22 de persoane din cadrul autoritatilor publice locale si centrale

 

Obiectivul general

 • facilitarea accesului pe piata fortei de munca a femeilor dezavantajate din punct de vedere social (femei care au suferit si/sau sufera din cauza fenomenului de violenta domestica si/sau fac parte dintr-o familie monoparentala) prin imbunatatirea competentelor si abilitatilor socio-profesionale, cu ajutorul unui amplu proces de calificare, care include orientare, formare si destinatii de plasare.

Obiective specifice

 • Elaborarea unui studiu privind identificarea aspectelor cheie pentru incluziunea sociala si economica a femeilor dezavantajate din punct de vedere social (femei victime ale violentei domestice, femei provenite din familii monoparentale); determinarea diferitelor profiluri ale femeilor in scopul de a stabili o strategie aplicabila in abordarea acestei situatii.
 • Analiza situatiei personale, sociale si profesionale a femeilor ce fac parte din grupul tinta.
 • Incheierea unor angajamente si acorduri intre femeile ce fac parte din grupul tinta si echipa de implementare a proiectului privind un itinerariu de urmat, in vederea atingerii unui consens intre cele doua categorii, astfel incat femeia insasi sa fie protagonista acestui proces.
 • Determinarea carui tip de interventie urmeaza a fi utilizat cu fiecare femeie, prin itinerarii flexibile si personalizate, ce permit o abordare multidisciplinara, astfel incat sa poata fi gasita solutia la dificultatile diagnosticate anterior.
 • Cresterea gradului de angajare a femeilor, prin elaborarea unui program de formare profesionala pentru facilitarea obtinerii calificarilor/recalificarilor/competentelor transversale necesare in vederea dobandirii de cunostinte necesare dezvoltarii potentialului profesional al femeilor participante, inlesnind integrarea lor pe piata muncii.
 • Furnizarea de competente antreprenoriale si de asistenta in vederea initierii de afaceri pentru femeile din grupul tinta.
 • Sensibilizarea actorilor sociali relevanti in legatura cu importanta integrarii socio-profesionale a femeilor prin actiuni de informare si constientizare, dar si prin activitati de plasare si intermediere a acestora pe piata muncii.
 • Sensibilizarea comunitatilor locale si grupurilor tinta selectate: se vor realiza campanii de sensibilizare pentru combaterea si prevenirea violentei in familie.
 • Promovarea schimbului de experienta prin activitati ce au ca scop obtinerea de plus valoare pentru proiect, utilizand experienta partenerului transnational. Furnizarea unui Plan de Transfer al Bunelor Practici identificate de-a lungul implementarii proiectului.
 • Asigurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor, timp de 18 luni, in beneficiul grupului tinta.

Activitatile proiectului

 1. Promovarea incluziunii sociale si economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social
 2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv calificare si recalificare, pentru cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificărilor femeilor si asistenta pentru femei in vederea initierii unei afaceri
 3. Sprijin pentru crearea unei retele profesionale in vederea facilitarii ocuparii femeilor din grupul tinta
 4. Informare si comunicare
 5. Campanie pentru cresterea constientizării si combaterea violentei domestice impotriva femeilor realizata printr-o cooperare transnationala si interregionala
 6. Managementul proiectului

Indicatori

 • 518 femei participante la programele de calificare/recalificare
 • 718 participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii
 • 10 evenimente de comunicare şi promovare – acces pe piaţa muncii
 • 646 participanţi la instruire certificaţi – acces pe piaţa muncii
 • 90% dintre participantii la programele de calificare/recalificare obţin certificare
 • 90% dintre femeile care au participat la programe de formare profesionala certificate