Context:

Fundația Idein Dezvoltare din Ruse împreună cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina,  implementează proiectul “JobEase pentru femei –Creșterea potențialului femeilor de a găsi un loc de muncă  în cadrul regiunii CBC RO-BG”, cod proiect 16.4.2.089.

Proiectul este  cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltarea Regională în cadrul  Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020

Prin  acest  se urmărește facilitarea accesului a 240 de femei fără loc de muncă pe piaţa muncii prin îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoşţintelor acestora și  furnizarea de informaţii relevante în legătură cu piaţa de muncă pentru grupul ţintă din Regiunea Transfrontalieră Româno-Bulgară (oportunitățile de pe piața muncii și a măsurilor disponibile de stimulare pentru ocuparea forței de muncă, locuri de muncă alternative, oportunitățile pe care programele UE le oferă pentru ocuparea forței de muncă, stagiu, practică, burse de studiu şi alte oportunităţi  pentru grupul țintă).

Rezultate așteptate

  • Un raport cu informații relevante, pe baza cercetărilor, interviurilor și sondajelor
  • Seminarii comune de furnizare de informaţii relevante în legătură cu piaţa de muncă pentru grupul ţintă, câte unul în Slatina, și unul în Ruse, cu cel puțin 60 de persoane la fiecare dintre cele două, în total 120 de persoane.
  • Un raport cu concluziile reale pentru evaluarea nevoilor de instruire a grupului țintă.
  • Program de instruire personalizată și materiale de formare.
  • Câte doua sesiuni de instruire ce se vor desfășura în fiecare din cele două locații ale proiectului (Slatina si Ruse) -numărul de participanți asteptați – 120 persoane.Ruse 2×30; Slatina 2×30

Descriere eveniment:

În data de 28 Iunie 2017 a avut loc  la Slatina,Hotel Bulevard Prestige, Bd. A.I. Cuza, nr. 12, Sala de conferințe evenimentul prilejuit de conferința de lansare a proiectului “JobEase pentru femei –Creșterea potențialului femeilor de a găsi un loc de muncă  în cadrul regiunii CBC RO-BG”, cod proiect 16.4.2.089.

La eveniment au participat un număr de 42 de persoane, reprezentanți ai mass media locală, ai instituțiilor relevante, ai societății civile, ai unor angajatori.

Deschiderea conferinței, prezentarea vorbitorilor și a programului conferinței a fost făcută de  Expertul PR al  Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina domnul Cristi Manuel Dincă.

Prezentarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, în calitate de Beneficiar al proiectului  și Prezentarea generală a proiectului a fost realizată de către  Coordonatorul  tehnic activități al  Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina doamna Mirela Nițu.

Domnul Constantin Gheorghe, Șef Serviciu Agenția Locală Slatina din cadrul AJOFM Olt a prezentat pe larg măsurilor disponibile de stimulare pentru ocuparea forței de  muncă, măsuri de stimulare adresate atât șomerilor care se angajează cât angajatorilor pentreu crearea de locuri de muncă vacante și ocuparea acestor locuri de muncă cu diferite categorii de șomeri.

Prezentările au avut un caracter interactiv, participanții putând interveni oricând cu întrebări, deși la finalul prezentărilor a fost prevăzută o sesiune de discuţii, propuneri, întrebări, răspunsuri

Categories: stiri.